Trzyskładnikowe rozliczanie kosztów ciepła c.w.

Już od ponad dwudziestu lat promujemy zasadność dwu- lub trzyskładnikowego rozliczania kosztów ciepła zużytego do podgrzania ciepłej wody. Dla wielu kontrahentów, wg wskazań wodomierzy lokalowych (tzw. koszty zużycia) rozliczamy tylko 50-60% kosztów całkowitych, pozostałą część kosztów tj. koszty mocy zamówionej (koszty stałe) i strat ciepła na cyrkulacji wewnątrz budynku (koszty wspólne) rozliczamy niezależnie od wskazań wodomierzy lokalowych tj. wg ilości osób lub wg m2.

więcej...

Ostateczne zasady indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła zużytego do podgrzania c.o. określa właściciel lub zarządca budynku.

 Nasz pogląd na występowanie i sposób podziału kosztów wspólnych, znalazł odzwierciedlenie w postanowieniach art. 9 (Opomiarowanie) pkt. 3 Dyrektywy Parlamentu i Rady Europy nr 2012/27/UE, która wskazuje zasadność zapewnienia przejrzystości i dokładności indywidualnego rozliczania poprzez określenie przez poszczególne Państwa, sposobu podziału kosztów wynikających ze strat na cyrkulacji.