Podzielnik kosztów ogrzewania Brunata Futura+

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania z rzetelnym dwuczujnikowym pomiarem.

 • Jest produkowany zgodnie z najbardziej wymagającą duńską normą dla podzielników elektronicznych DS-EN  834 (rejestracja zużycia ciepła przez grzejnik rozpoczyna się dla Δt: [temperatura grzejnika – temperatura pomieszczenia] > 0 + 0,1 K).
 • Jest poważną i rzetelną alternatywą dla ciepłomierzy lokalowych. więcej...
 • Brunata Futura+ zapewnia prawidłowe pomiary przy niskich temperaturach grzejnika i pomieszczenia (np. na grzejnikach przewymiarowanych w budynkach poddanych termomodernizacji) i przy bardzo małych przepływach czynnika grzewczego przez grzejnik.
 • Dokładne pomiary przy tmin = 20°C gdzie tmin jest średnią temperaturą projektową systemu ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej równej 12°C.
 • Brunata Futura+ zapisuje nie tylko ciepło emitowane przez grzejnik (ciepło dodatnie), jak również ciepło pochodzące z jego otoczenia (ciepło ujemne). Oznacza to, ze ciepło pochodzące od słońca, czy też pieca (kominka) opalanego drewnem nie jest rejestrowane, jako zużycie.
 • Rejestruje i wskazuje zużycie ciepła w jednostkach zużycia (brak konieczności przeliczania odczytanych wartości przez współczynnik kontaktu oraz mocy grzejnika). 
 • Przechowuje w pamięci  ostatnie 52 pomiary (zużycie ciepła,  średnia temperatura grzejnika,  średnia temperatura pomieszczenia) na 1 i 15 dzień miesiąca.
 • Brunata Futura+ jest dostarczana z nadajnikiem radiowym, do zdalnego odczytu pomiarów.
 • Odczyt wskazań podzielnika możliwy jest przez 365 dni w roku.
 • Pokazuje zużycie bieżące i ubiegłoroczne.
 • Posiada 10-cio letnią historię zużycia ciepła i pracy podzielnika w danym lokalu.
 • Wymienialne, przyjazne środowisku baterie. więcej...

 

 

Pobierz kartę produktu tutaj

 

Podzielnik kosztów ogrzewania RMK87 Kapillar®

Podzielnik Brunata RMK 87 (RMK 87 Kapillar®) jest jedynym podzielnikiem typu kapilarnego, który:

 • Nie rejestruje poboru ciepła na nieczynnych grzejnikach (nadmiarowe napełnienie cieczy na 365 dni - zgodnie z duńską normą DS-EN 835).
 • Jest poważną i rzetelną alternatywą dla podzielników elektronicznych.
 • Jest dopuszczony do stosowania w systemach niskotemperaturowych (tmin +52,5 ⁰C).
 • Zawiera bezwonną ciecz, która nie może wylać się z ampułki (kapilary).
 • Nadaje się zarówno do montażu w pozycji pionowej jak i poziomej. Horyzontalna pozycja jest ważna podczas montowania na konwektorach i rurach poziomych.
 • Rejestruje i wskazuje zużycie ciepła w jednostkach zużycia (brak konieczności przeliczania odczytanych wartości przez współczynnik kontaktu oraz mocy grzejnika). 
 • Pokazuje zużycie bieżące i ubiegłoroczne.

Pobierz kartę produktu tutaj