Brunata FuturaComfort+

Elektroniczny miernik „Comfort” do pomiaru temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu

  • Mierzy bieżącą temperaturę za pomocą wewnętrznego i zdalnego czujnika
  • Pokazuje temperaturę w oC z jedną cyfrą dziesiętną
  • Standardowy zakres pomiaru temperatury wynosi od -50oC do +50oC (223,2K do 323,2 K z dokładnością do 0,1 K).
  • Standardowo jest dostarczany wraz z nadajnikiem radiowym, ale może być dostarczony również bez tego modułu.
  • Pomiar dokonywany jest co dwie minuty.

Pobierz kartę produktu tutaj