BrunataNet

Oferujemy stworzony przez duńską firmę Brunata system zdalnego odczytu BrunataNet. System BrunataNet dzięki zastosowaniu nadajników radiowych zamontowanych
w urządzeniach firmy Brunata, takich jak: podzielniki Futura, moduły radiowe Click On Water, liczniki impulsów Futura Signal, pozwala na transmisję danych bezpośrednio na serwer Brunata.

Oferujemy dwa podstawowe sposoby pozyskiwania danych z odczytywanych urządzeń:

  • ƒƒpierwszy: „drive by”, polegający na odczycie wykonywanym przez pracownika wyposażonego w odbiornik radiowy, dzięki któremu użytkownicy lokali nie są zmuszeni do udostępnienia lokali podczas odczytu – odczyt następuje zdalnie, a wszystkie zebrane informacje natychmiast trafiają na serwer Brunata [schemat],
  • drugi: dane zbierane są za pomocą odbiorników radiowych zamontowanych na klatkach schodowych, które dokonują automatycznego odczytu urządzeń, a następnie dzięki podłączeniu do koncentratora LanBox, który na stałe jest połączony z Internetem, przekazując automatycznie dane na serwer Brunata [schemat]. Wszystkie pozyskane dane można na bieżąco śledzić dzięki internetowemu programowi o nazwie Web Mon, obsługującemu system zdalnego odczytu. Program ten pozwala na stały dostęp do zebranych informacji, umożliwia analizę danych odczytowych, zainteresowanym daje możliwość importu oraz eksportu wybranych plików.
  • ƒƒOdczyt radiowy: jednokierunkowa, bezpieczna transmisja danych. Nadajnik radiowy zamontowany w podzielniku Futura lub nakładce Click On Water, wysyła sygnał standardowo co 2 minuty.

Ponadto istnieje możliwość szerszego konfigurowania elementów pracujących w systemie BrunataNet tak, aby dostosować system do potrzeb Klienta.