Jakie podzielniki kosztów c.o. produkuje firma BRUNATA?

Podzielniki cieczowe RMK 87 i podzielniki elektroniczne Futura+.

Patrz: Oferta

Powrót do listy

Od którego roku podzielniki kosztów c.o. firmy Brunata stosowane są na świecie i w Polsce?

Pierwsze podzielniki kosztów c.o. skonstruowano i zamontowano w Danii – w 1917r. W 1928r. w wolnym mieście Gdańsk BRUNATA opomiarowała podzielnikami kosztów c.o. budynki PKP. W Polsce podzielniki kosztów instalowane są od 1989r. – pierwszą spółdzielnią, która zamontowała podzielniki jest SM im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. W chwili obecnej w Polsce jest opomiarowanych podzielnikami ok. 3,5 mln mieszkań.

Powrót do listy

Czy nie lepsze jest opomiarowanie ciepłomierzami?

Ciepłomierze owszem mogą być i są stosowane do opomiarowania mieszkań, lecz tylko w nowym budownictwie z poziomym rozprowadzeniem czynnika grzewczego. W budynkach starszych z pionowym rozprowadzeniem czynnika grzewczego, jedynymi urządzeniami służącymi do opomiarowania zużycia ciepła są podzielniki kosztów c.o. Na dzień dzisiejszy nie ma lepszych i jakichkolwiek innych alternatywnych rozwiązań.

Powrót do listy

Jakie są typy urządzeń mierzących ciepło w pomieszczeniach?

Są to ciepłomierze i podzielniki kosztów, a więc urządzenia mierzące ilość lub proporcje zużytego ciepła i ich udział w kosztach poniesionych na dostawę ciepła do budynku. Ciepłomierze dzielą się na: mechaniczne, magnetyczne i ultradźwiękowe – wskazują (w GJ) ilość ciepła zużytego przez wszystkie grzejniki zamontowane w lokalu. Na podstawie wskazań ciepłomierzy, ustala się proporcje danego lokalu, w ilości i koszcie ciepła, w zmiennych kosztach ciepła całego budynku. Podzielniki kosztów c.o. dzielą się na dwa typy: cieczowe i elektroniczne – mierzące ilość ciepła zużytego przez poszczególne grzejniki. Na podstawie wskazań podzielników ustala się proporcje danego lokalu, w ilości i koszcie ciepła, w zmiennych kosztach ciepła całego budynku.

Powrót do listy

Jakie warunki muszą spełnić mieszkania objęte indywidualnym opomiarowaniem podzielnikami kosztów?

Mieszkania muszą należeć do budynku lub zespołu budynków, w którym jest możliwość ustalenia poniesionych kosztów na centralne ogrzewanie. Musi być zapewniony swobodny dostęp do grzejników w celu zamontowania i odczytywania podzielników kosztów c.o. W interesie Użytkowników lokali jest, aby każdy grzejnik był wyposażony w zawory termostatyczne, które automatycznie regulują dostawę ciepła do grzejnika.

Powrót do listy

Co zyskuje lokator po opomiarowaniu mieszkania podzielnikami kosztów?

Użytkownik lokalu w części zmiennej kosztów, płaci za faktycznie zużyte przez siebie ciepło, nie ma obciążenia uśrednionego, tj. Użytkownik oszczędzający ciepło będzie płacił mniej za c.o., a użytkownik/lokator lubiący ciepło w domu sam będzie musiał płacić za ciepło nadmiarowe.

Powrót do listy

Czy wdrażanie indywidualnego opomiarowania ma sens?

Wdrożenie indywidualnego opomiarowania i rozliczania kosztów c.o. każdorazowo powoduje obniżenie zużycia i kosztów ciepła w budynku (średnio o 20-30%) bez względu na jego dotychczasowy stan techniczny.

Przykład 1: Nowoczesny budynek – przed opomiarowaniem zużywa 500 GJ, które kosztuje 20 000,- zł. Po opomiarowaniu zużycie w tym budynku zmniejszy się od 20 do 30 % tj. od 100 do 150 GJ, a koszt ciepła zmniejszy się od 4 000,- do 6 000,- zł

Przykład 2. Kilkudziesięcioletni budynek (o tej samej powierzchni lokali) – ma dużo gorszą izolacyjność ścian, większe straty ciepła z instalacji c.o. i przez okna – przed opomiarowaniem zużywa oczywiście dużo więcej energii tj. 1 000 GJ, a ciepło kosztuje mieszkańców 40 000,- zł. Po opomiarowaniu zużycie ulegnie zmniejszeniu także od 20 do 30% tj. o 200 – 300 GJ, a koszt ciepła w budynku zmniejszy się od 8 000,- do 12 000,- zł. Jeśli zaliczka w obu budynkach była ustalona na poziomie pozwalającym pokryć koszty ciepła przed opomiarowaniem (średniomiesięcznie: nowy budynek 1,80 zł/m2, stary budynek 3,60 zł/m2 ), to po opomiarowaniu mieszkańcy nowego budynku łącznie będą mieć nadpłaty w wysokości od 4 000,- do 6 000,- zł, a mieszkańcy starego budynku, łącznie od 8 000,- do 12 000,- zł.

Jak wynika z przytoczonego przykładu, a także z naszych wieloletnich doświadczeń osoby mieszkające w starym budownictwie, mogą więcej zaoszczędzić na cieple, tym samym szybciej odzyskać pieniądze zainwestowane w montaż zaworów i podzielników. Powyższe wynika po pierwsze z korzyści jakie niesie zamontowanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych tj. ograniczenia zbędnego przegrzewania wielu pomieszczeń np. do 25 czy 27 stopni C (w tych mieszkaniach aby obniżyć temperaturę Użytkownik musiał ciągle otwierać okna). Po drugie, każdy Użytkownik posiadający podzielniki kosztów c.o., racjonalizuje pobór ciepła, gdyż ma świadomość, że jego koszty ciepła, w części zmiennej, są uzależnione od ilości ciepła pobranego z grzejników w jego mieszkaniu.

Powrót do listy

Po co oszczędzać ciepło?

Poszanowanie energii to nie tylko modne ekologiczne hasło. Ma ono wymierny efekt, mniejsze zużycie ciepła w skali budynku, Zarządcy, Miasta, a nawet kraju, a więc mniejsze zadymienie, mniejsze zużycie surowców energetycznych, ale co najważniejsze dla nas wszystkich – więcej pieniędzy pozostaje w budżetach rodzinnych i miejskich. Dodatkowo zdrowiej i lepiej się śpi w chłodniejszym pomieszczeniu.

Powrót do listy