"Co zrobić, aby zaoszczędzić ciepło i nie ponosić dodatkowych opłat z nim związanych?" - każdy z nas zadaje sobie to pytanie przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego. Wszyscy wiemy, że koszty ogrzewania naszego M są wysokie (stanowią 60% - 80% opłat za mieszkanie).

Skąd biorą się oszczędności?

 Metod oszczędzania energii cieplnej jest wiele. Do najskuteczniejszych należą:

  • wykorzystanie darmowych źródeł ciepła,
  • eliminowanie przegrzewania pomieszczeń,
  • obniżanie temperatury w niektórych pomieszczeniach w wybranych porach dnia,
  • zmotywowanie końcowego odbiorcy ciepła do racjonalnego pobierania ciepła z systemu c.o. (np. poprzez montaż podzielników kosztów ogrzewania).

Przygrzejnikowy zawór termostatyczny – jest to urządzenie pozwalające:

  • regulować maksymalną ilość czynnika grzewczego przepływającego przez grzejnik poprzez ustawienie na korpusie zaworu tzw. nastawy wstępnej,
  • automatycznie regulować temperaturę w pomieszczeniu poprzez czasowe otwieranie i zamykanie zaworu termostatycznego regulując w ten sposób ilość czynnika grzewczego przepływającego przez grzejnik.

 Uwaga:

  1. Każdy zawór termostatyczny posiada funkcję przeciwzamrożeniową, która powoduje otwarcie zaworu, gdy wokół głowicy temperatura spadnie poniżej 6°C.
  2. W każdej głowicy termostatycznej znajduje się sprężyna dociskająca trzpień i grzybek zaworu termostatycznego, który ogranicza przepływ czynnika grzewczego. W przypadku braku automatycznych regulatorów podpionowych i właściwej regulacji wewnętrznej instalacji c.o. dochodzi do nadmiernego wzrostu ciśnienia czynnika grzewczego, który powoduje „wciskanie się” czynnika grzewczego do grzejnika, co skutkuje niekontrolowanym oddawaniem ciepła przez grzejnik.

Poniżej przedstawiamy kilka porad, w jaki sposób można obniżyć nasze rachunki za ciepło:

Regulujmy temperaturę w pomieszczeniach za pomocą przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, a nie za pomocą otwierania okien.

Kontrolujmy temperaturę na termometrze znajdującym się w danym pomieszczeniu lub kierujmy się własnymi potrzebami i odczuciem komfortu cieplnego. Bardzo dużym błędem jest ocena poprawnego działania wewnętrznej instalacji c.o. poprzez kontrolowanie temperatury grzejnika za pomocą dłoni (zimny / ciepły grzejnik) i odkręcanie zaworu tak, aby grzejnik był ciepły.

 Pamiętaj, jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest na pożądanym poziomie, a grzejnik jest zimny, to oznacza, że zawór termostatyczny działa prawidłowo – ograniczył lub całkowicie odciął dopływ czynnika grzewczego do grzejnika. Takiego przypadku nie należy interpretować jako uszkodzenie zaworu lub złą pracę instalacji c.o.

 Należy zwracać uwagę na nadmierną temperaturę grzejnika i przegrzewanie pomieszczeń, gdyż brak reakcji i wyeliminowanie nieprawidłowości zapewne będzie skutkować nadmierną ilością ciepła oddanego przez grzejnik, a w konsekwencji dużym zużyciem zarejestrowanym przez podzielnik i wysokimi kosztami ogrzewania.

Należy również pamiętać o zamykaniu drzwi pomiędzy pomieszczeniami, aby utrzymać w nich różne temperatury. Jeżeli dłuższy okres nie przebywamy w domu (pomieszczeniach), możemy przykręcać zawory na minimum. Pamiętajmy, że zmniejszenie temperatury o 1ºC powoduje (w danym czasie) zmniejszenie zużycia ciepła o ok. 6-10%.

Pomieszczenia należy wietrzyć krótko i intensywnie (10-15 min.) – wtedy powietrze wymieni się na świeże, ale ściany i meble nie zdążą się wychłodzić. Ponieważ powietrze szybko się nagrzewa, po prawidłowym wietrzeniu w krótkim czasie w pomieszczeniu uzyskamy ponownie żądaną temperaturę. Należy unikać zbytniego wychładzania pomieszczeń. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 15ºC nagrzanie do temperatury pokojowej będzie wymagało długiego i kosztownego nagrzewania. Wietrzenie  poprzez pozostawienie uchylonego okna na długi czas spowoduje stałe ochładzanie termostatu przy grzejniku. Zimno doprowadzi do otwarcia się zaworu, a co za tym idzie – grzejnik odda duże ilości ciepła.

Uwaga: Należy pamiętać, aby przed otwarciem okna zakręcić zawór termostatyczny, poczekać parę minut, aby grzejnik ostygł i dopiero otworzyć okno. Po zakończonym wietrzeniu pomieszczenia należy kilka minut poczekać, aby temperatura w pomieszczeniu się wyrównała i dopiero odkręcić zawór termostatyczny.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy głowicy termostatycznej, czujnik głowicy musi prawidłowo mierzyć temperaturę w pomieszczeniu. Należy zadbać o to, aby głowica nie była zasłonięta przez gęste firanki, zasłonki lub meble.

Nie należy zasłaniać grzejników meblami, długimi zasłonami, ponieważ blokuje to swobodny przepływ ciepła w dalsze części pomieszczenia, co powoduje powstanie tzw. "korka cieplnego" w okolicy grzejnika i co się z tym wiąże wzrostu zużycia ciepła.

Należy unikać suszenia prania bezpośrednio na podzielnikach, ponieważ ma to niekorzystny wpływ na pracę podzielnika i powoduje to zwiększenie jego wskazań.

 

Dodatkowe uwagi eksploatacyjne:

Należy likwidować zbyt duże nieszczelności w starych oknach (poprzez zastosowanie uszczelek piankowych lub gumowych) tak, aby ograniczyć wychładzanie pomieszczeń. Zasadnym jest dokonanie wymiany okien na nowe – energooszczędne.

Po zmroku warto również zasłonić okna żaluzjami lub zasłonami – będą stanowić dodatkową izolację szyby.

Dobrze jest sprawdzić szczelność drzwi wejściowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy zastosować właściwą uszczelkę w celu zredukowania szczelin.

Nie należy hermetycznie zamykać mieszkania (nadmierne uszczelnianie okien, zatykanie kratki wentylacyjnej), gdyż warunkiem prawidłowego użytkowania mieszkania jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza i sprawnie działającej wentylacji.

Brak sprawnej wentylacji powoduje wzrost wilgotności pomieszczenia, co bardzo niekorzystnie wpływa na zużycie ciepła, gdyż aby ogrzać wilgotne pomieszczenie należy zużyć dużo większą ilość ciepła. Aby usprawnić wentylację pomieszczeń zasadnym jest zamontowanie w każdym oknie nawiewników ciśnieniowych lub higrosterowanych. Montaż nawiewników higrosterowanych jest w dłuższej perspektywie bardziej opłacalnym przedsięwzięciem, gdyż w sposób automatyczny regulują one ilość świeżego powietrza napływającego do mieszkania.

 

Warto utrzymywać zróżnicowaną temperaturę

w poszczególnych pomieszczeniach.