Największą przeszkodą stojącą na drodze do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego są kwestie finansowania prac. Większość inwestorów (Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych) nie posiada i nie jest w stanie zgromadzić potrzebnych środków, tylko z funduszu remontowego.
Przedstawione poniżej rozwiązania w postaci kredytów remontowych i kredytów termomodernizacyjnych z premią, są pewnym i skutecznym środkiem, na pozyskanie odpowiednich funduszy.

5.1 Kredyty bankowe

Podstawowym środkiem bankowym służącym do finansowania prac termomodernizacyjnych jest kredyt remontowy lub inwestycyjny. Oczywiście warunki kredytowania są zależne od konkretnej oferty banku, ale opłacalne jest wzięcie kredytu, ponieważ jego spłata może być dokonywana z uzyskiwanych oszczędności. Tą zależność przedstawia poniższy wykres:

 

5.2 Warunki otrzymania kredytu*

 • posiadanie zdolności kredytowej
 • rata spłaty nie może być wyższa niż 80% miesięcznych wpłat na fundusz remontowy
 • zakres prac remontowych/modernizacyjnych zgodny z umową/audytem
 • ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu

* szczegółowe warunki zawsze określa bank kredytujący

5.3 Podstawowe zabezpieczenia kredytu

 • klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku kredytobiorcy
 • przelew wierzytelności od właścicieli albo członków z tytułu udziału w spłacie kredytu remontowego, na zabezpieczenie wierzytelności
 • lokata, weksel lub inne proponowane przez kredytobiorcę, dopuszczone przepisami prawa polskiego

5.4 Wypłata i spłata

 • wypłata kredytu - jednorazowo lub w transzach w formie bezgotówkowej, na rachunek wystawców faktur za remont
 • spłata kredytu: następuje w ratach równych lub malejących (w okresach miesięcznych)
 • okres kredytowania do 20 lat
 • wcześniejsza spłata kredytu bez dodatkowych kosztów