Duże zużycie ciepła skutkuje koniecznością spalania dużych ilości surowców naturalnych (węgiel, gaz, olej), których ceny wzrastają już od kilkudziesięciu lat. Wzrost cen paliw skutkuje coraz większymi kosztami wytworzenia energii i przekłada się na rosnące wydatki końcowych odbiorców ciepła, na utrzymanie lokalu. Bardzo często koszty centralnego ogrzewania (które średniomiesięcznie wynoszą od 2,50 do 5,00 zł/m2) kilkakrotnie przekraczają kwoty przeznaczone na remont, czy modernizację budynku. Ponoszenie tak dużych wydatków na energię cieplną, pozbawia użytkowników lokali środków finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na inne cele.

Czy wiesz, że...
opłaty za energię (ciepło, elektryczność, gaz) stanowią nawet 85% kosztów utrzymania lokalu.

 

Czy wiesz, że...
mieszkańcy budynków wielorodzinnych najwięcej uwagi poświęcają oszczędności energii elektrycznej, której koszt stanowi tylko 15% kosztów energii zużytej w mieszkaniu.

Koszty ciepła w budynku zawsze stanowią powód do wielu sporów i niezadowolenia użytkowników lokali. Cena ciepła jest silnie uzależniona od rodzaju jego źródła i typu budynku. Zależności kosztów ciepła przedstawia poniższy wykres:

 

 

Zużycie ciepła dla potrzeb c.o. w budynkach wielorodzinnych (wybudowanych przed 1995 r.) jest bardzo zróżnicowane (wynosi od 0,23 do 1,1 GJ/m2). Istotny wpływ na wartość zużycia ma izolacyjność przegród zewnętrznych - wynikająca z norm (jakie w minionych latach obowiązywały przy budowie budynku), a także stan wewnętrznej instalacji c.o. i zakres prac modernizacyjnych, które przeprowadzono w minionych latach.

Zużycie ciepła (GJ/m2) w najbardziej energooszczędnych budynkach WM w woj. świętokrzyskim

Jeśli średnie zużycie ciepła w budynku przekracza 0,3 GJ/m2 lub  średniomiesięczny koszt zakupu przekracza kwotę 1,50 zł, to należy rozpatrzyć istniejące możliwości zmniejszenia zużycia i kosztów ciepła. Natomiast jeśli zużycie przekracza wartość 0,5 GJ/m2 lub średniomiesięczny koszt c.o. przekracza kwotę 2,00 zł/m2, to należy rozważyć możliwość wykonania pełnej termomodernizacji budynku.

Budynek WM Toporowskiego 43 w Kielcach 

Efekt przeprowadzonej termomodernizacji (zużycie ciepła przed: 0,79 GJ/m2, po: 0,24 GJ/m2)