Montaż podzielników kosztów ogrzewania oraz przygrzejnikowych zaworów termostatycznych należy do najstarszych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które w minionych kilkudziesięciu latach zawsze pozwalały zmniejszyć zużycie ciepła w budynkach. Pierwsze podzielniki kosztów i zawory termostatyczne zamontowano w Danii. Podzielniki kosztów ogrzewania (stosowane są już od 100 lat tj. od 1917r.) pozwalają ograniczyć zużycie ciepła od 20 do 30%, a przygrzejnikowe zawory termostatyczne (stosowane od 1943r.) usprawniają pracę wew. instalacji c.o. oraz umożliwiają ograniczenie zużycia ciepła w budynku o ok. 8%.  Montaż ww. urządzeń cechuje krótki czas wykonania prac montażowych oraz najszybszy szybszy okres zwrotu nakładów finansowych.

Uwolnienie cen energii (w Polsce od 1997r.) oraz ciągły wzrost cen nośników energii skutkuje coraz większymi wydatkami związanymi z utrzymaniem lokali, a szczególnie w zakresie opłat za ciepło.

Dlatego w ostatnich latach bardzo ważną kwestią jest realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, które umożliwiają przeprowadzenie szerokiego zakresu prac. Prawidłowo przeprowadzona termomodernizacja pozwala zmniejszyć energochłonność budynku, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie kosztów energii cieplnej ponoszonych przez końcowych odbiorców ciepła.

Aby pomóc Właścicielom i Zarządcom budynków przejść przez bardzo ważny i skomplikowany proces inwestycyjny, w 2009r. opracowaliśmy poradnik, który w dużym skrócie pozwala zapoznać się z najważniejszymi uwarunkowaniami związanymi z termomodernizacją i remontem budynków wielolokalowych.