BrunPol Serwis specjalizuje się we wdrażaniu systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła wg podzielników kosztów (duńskiej firmy Brunata) oraz ciepłomierzy i wodomierzy.

Usługi wdrożeniowo-rozliczeniowe wykonujemy w budynkach mieszkalnych i użytkowych o zróżnicowanym stanie technicznym i okresie użytkowania, co nie wpływa niekorzystnie na prowadzone przez naszą firmę pomiary zużycia ciepła i wody.  więcej...

Montowane przez nas podzielniki elektroniczne Brunata Futura+ stanowią bardzo dobrą alternatywę dla ciepłomierzy lokalowych, które cechują się wyższymi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi.    

Głównymi zleceniodawcami prac montażowych są: wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy budowlane i developerskie, a także inwestorzy posiadający małe 2-3 lokalowe nieruchomości.

2012r. – Kozienice - montaż w nowym budynku wlelolokalowym elektronicznych podzielników Brunata Futura

2002r. Końskie - montaż w zabytkowym budynku (druga połowa XVIII w.) cieczowych podzielników kosztów Brunata RMK 87

1999r. Warszawa – montaż cieczowych podzielników kosztów Brunata RMK 87 oraz wodomierzy zimnej i ciepłej wody

2005r. Kielce – wdrożenie systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła wg ciepłomierzy i wodomierzy c.w. oraz indywidualnych rozliczeń kosztów wody