Indywidualne opomiarowanie i rozliczanie kosztów wg zużycia jest najefektywniejszym sposobem ograniczenia zużycia mediów i ograniczenia kosztów ponoszonych przez indywidualnych odbiorców.

Montaż wodomierzy lokalowych powoduje zmiany zachowań użytkowników lokali, co skutkuje zmniejszeniem zużycia wody o ok. 50%, a montaż nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania skutkuje zmniejszeniem zużycia ciepła od 15 do 35%. Ograniczenie zużycia mediów wpływa na zmniejszenie opłat ponoszonych przez użytkowników lokali, a także pozytywnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego.

Średnie zużycia oraz koszty ciepła z budynków, które zostały poddane termomodernizacji (zarządzanych przez Partner – Nieruchomości w Skarżysku Kamiennej) wynoszą 0,43 GJ/m2 przy kosztach 2,79 zł/m2 w budynkach nieopomiarowanych oraz 0,28 GJ/m2 przy kosztach 1,86 zł/m2 w budynkach opomiarowanych.

Średniomiesięczne obniżenie kosztów ogrzewania lokalu średnio o 0,93 zł/m2 dla lokalu o powierzchni 45,00 m2 pozwala uzyskać oszczędność wynoszącą 502,20 zł/1 sezon grzewczy. Koszt opomiarowania lokalu podzielnikami elektronicznymi (3 grzejniki) zwraca się w ciągu 4-5 miesięcy.

Średnie zużycie w lokalach nieopomiarowanych wynosi 0,43 GJ/m2,

a w lokalach opomiarowanych wynosi 0,28 GJ/m2.

Średni koszt w lokalach nieopomiarowanych wynosi 2,79 zł/m2,

a w lokalach opomiarowanych wynosi 1,86 zł/m2.