Naszym zleceniodawcom zapewniamy odczyty wodomierzy, ciepłomierzy, liczników prądu i gazu, wraz  z wykonywaniem indywidualnych rozliczeń kosztów zużytych mediów.

Zlecenie specjalistycznej firmie obsługi serwisowo – rozliczeniowej, umożliwia zarządcy ograniczenie (do niezbędnego minimum) ilości osób wchodzących do mieszkania, w celu odczytu urządzeń pomiarowych.

Wykonywane przez BrunPol Serwis rozliczenia zimnej wody oraz ciepła c.o. i c.w.u., zawsze pozwalają zbilansować koszty zakupu mediów, z opłatami naliczonymi poszczególnym użytkownikom lokali.