Wzór 3-składnikowego rozliczenia kosztów c.o.

Opis rozliczenia 3-składnikowego można pobrać tutaj