26 września 2016r. odbyła się Konferencja Starachowicka, na której zostały wygłoszone referaty dotyczące opomiarowania lokali podzielnikami lub ciepłomierzami oraz analizy działania systemu podzielnikowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Skarżysku Kamiennej zarządzanych przez firmę Partner-Nieruchomości oraz w budynkach SM "Lokator" we Włoszczowie. Jerzy Materek wygłosił na konferencji dwa referaty: „Indywidualne opomiarowanie oraz rozliczanie kosztów ciepła w budownictwie wielolokalowym” oraz „Indywidualne opomiarowanie ciepła dostarczonego do lokali w budownictwie wielolokalowym, ciepłomierze i podzielniki kosztów ogrzewania”. Referat „Ocena możliwości wdrażania oraz funkcjonowania systemu indywidualnego opomiarowania oraz rozliczania kosztów ogrzewania na przykładzie budynków wspólnot mieszkaniowych w Skarżysku Kamiennej zarządzanych przez firmę Partner – Nieruchomości” został wygłoszony przez Pana Macieja Węgorkiewicza, a Pan Stanisław Arkit wygłosił referat „Indywidualne opomiarowanie oraz rozliczanie kosztów ogrzewania w świetle ponad 20-to letnich doświadczeń Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator we Włoszczowie”.

Treści referatów oraz materiałów dodatkowych z Konferencji Starachowickiej:

„Indywidualne opomiarowanie oraz rozliczanie kosztów ciepła w budownictwie wielolokalowym” Pobierz

„Ocena możliwości wdrażania oraz funkcjonowania systemu indywidualnego opomiarowania oraz rozliczania kosztów ogrzewania na przykładzie budynków wspólnot mieszkaniowych w Skarżysku Kamiennej zarządzanych przez firmę Partner – Nieruchomości” Pobierz

„Indywidualne opomiarowanie oraz rozliczanie kosztów ogrzewania w świetle ponad 20-to letnich doświadczeń Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" we Włoszczowie” Pobierz

„Indywidualne opomiarowanie ciepła dostarczonego do lokali w budownictwie wielolokalowym, ciepłomierze i podzielniki kosztów ogrzewania” Pobierz

Zbiorcze zestawienie danych dla 3 grup budynków wielolokalowych opomiarowanych ciepłomierzami oraz elektronicznymi i cieczowymi podzielnikami kosztów ogrzewania Pobierz

Zestawienie wybranych danych z 43 budynków wielolokalowych opomiarowanych ciepłomierzami i podzielnikami kosztów ogrzewania Pobierz

Zestawienie wybranych budynków z wyszczególnieniem krotności zużycia oraz kosztu ciepła w lokalach Pobierz

W trakcie VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej (23-25 maja 2007, Krynica Zdrój) Jerzy Materek wygłosił referat: „Dwuskładnikowe rozliczanie kosztów ciepła c.w.u., w świetle dziewięcioletnich doświadczeń SM "Lokator" we Włoszczowie”

Treść referatu można pobrać tutaj

W 2006 roku odbyły się dwie konferencje Naukowo – Techniczne, na których podsumowano kilkuletnie poszukiwanie nowych systemów rozliczeń, a także szeroko omawiano zagadnienie relacji kosztów stałych i zmiennych. Jerzy Materek wygłosił na VII Konferencji NT w Krynicy Zdrój referat: „Indywidualne opomiarowanie i rozliczanie kosztów ciepła c.o. i c.w.u.” W trakcie Konferencji Jerzy Materek wygłosił również referat: „Zaostrzenie norm dla podzielników kosztów c.o. - gwarancją dokładnych pomiarów zużycia ciepła przez grzejnik i rzetelnego rozliczania zmiennych kosztów c.o.” Jednocześnie złożył wniosek do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o zaostrzenie wymagań dla cieczowych i elektronicznych podzielników kosztów ciepła.

Treści referatów z VII Konferencji NT:

„Indywidualne opomiarowanie i rozliczanie kosztów ciepła c.o. i c.w.u.” Pobierz

„Zaostrzenie norm dla podzielników kosztów c.o. - gwarancją dokładnych pomiarów zużycia ciepła przez grzejnik i rzetelnego rozliczania zmiennych kosztów c.o.” Pobierz