Podzielnik elektroniczny montuje się w połowie szerokości (l) grzejnika, przy czym środek podzielnika przypada na 66,7% lub 75% wysokości (h), liczonej od dolnej krawędzi grzejnika, pod warunkiem, że wszystkie podzielniki w danej jednostce rozliczeniowej są montowane w jednym lub drugim z opisanych położeń. 

Zasady montażu podzielnika elektronicznego można pobrać tutaj

Podzielnik cieczowy montuje się w połowie szerokości (l) grzejnika, przy czym środek podzielnika przypada na 75% wysokości (h), liczonej od dolnej krawędzi grzejnika.

Zasady montażu podzielnika cieczowego można pobrać tutaj