Odczyt podzielnika cieczowego

W trakcie odczytu podzielnika cieczowego odczytuje się dwie wartości dla danego poziomu cieczy w kapilarze po prawej stronie podzielnika. Ze skali po prawej stronie (zaczynającej się od wartości „0”) odczytuje się wartość zużycia – ta wartość jest brana do rozliczenia. Ze skali znajdującej się pomiędzy kapilarami (zaczynająca się od wartości „1”) odczytuje się wartość odczytu kontrolnego – jest to wartość służąca sprawdzeniu poprawności wykonanego odczytu. Przy wprowadzaniu danych do systemu komputerowego system porównuje obie wartości – zużycia i odczytu kontrolnego (dla danego numeru skali). Jeśli są zgodne odczyt zostaje wykorzystany do rozliczeń, jeśli występuje błąd – odczyt należy powtórzyć.

Instrukcja odczytu podzielnika cieczowego do pobrania tutaj

Odczyt podzielnika elektronicznego

Podzielnik elektroniczny wyświetla cyklicznie cztery wartości oznaczone różnymi ikonami:

 - Numer fabryczny podzielnika (kratka)

 - Aktualne zużycie (kółeczko otwarte)

 - Zużycie w poprzednim okresie rozliczeniowym (kółeczko zamknięte)

 - Numer skali (dwa prostokąty)

Odczyt podzielnika polega na odczytaniu wartości zużycia (bieżącego lub poprzedniego - w zależności od tego, czy odczyt następuje po wyzerowaniu się podzielnika, czy wcześniej).

Instrukcja odczytu podzielnika elektronicznego do pobrania tutaj